Zarządzanie nieruchomościami | AKdom

AKDOM Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Saperska 69
61-493 Poznań 616 711 700 525 524 129 biuro@akdom.com.pl

Dodatkowe usługi

  1. Pomoc w organizacji wspólnot mieszkaniowych.
  2. Podejmowanie działań dotyczących wyodrębniania własności lokali i znoszenia współwłasności, uzyskiwanie stosownych zezwoleń.
  3. Sporządzanie inwentaryzacji budynków.
  4. Sporządzanie przeglądów stanu technicznego nieruchomości.
  5. Kontrola zgodności funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa.
  6. Kompletowanie dokumentacji technicznej.
  7. Pomoc przy dochodzeniu należności, w tym również na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  8. Prowadzenie praktyk zawodowych.
Skontaktuj się z nami

AKDOM Zarządzanie Nieruchomościami

biuro czynne od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 16:00

Dla właścicieli

Zaloguj